Gia hạn tự động project

Ngoài cách gia hạn một project theo các thủ công thì chúng tôi cũng hỗ trợ bạn thiết lập gia hạn tự động thông qua tính năng Auto-renew.

Tính năng gia hạn tự động là tính năng hệ thống hỗ trợ tự động gia hạn các dịch vụ khi hết hạn được dễ dàng hơn cho những khách hàng trả trước. Khách hàng không cần phải lo lắng khi nào dịch vụ bị hết hạn để truy cập vào vStorage Portal gia hạn, thanh toán,...

Trước khi dịch vụ hết hạn 7 ngày hệ thống sẽ gửi mail thông báo về việc tự động gia hạn dịch vụ. Trong vòng 7 ngày này, mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1 email thông báo.

Hệ thống sẽ tự động gia hạn 3 ngày trước khi dịch vụ hết hạn:

  • Nếu đủ credit sẽ tiến hành gia hạn tất cả các dịch vụ. Khi gia hạn thành công hay thất bại, chúng tôi sẽ gửi email chứa thông tin gia hạn thành công/ thất bại cho bạn. Lịch sử thanh toán gia hạn dịch vụ cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống vConsole. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dashboard vConsole.

  • Nếu không đủ credit, hệ thống sẽ cố gắng gia hạn những dịch cho đến khi không còn đủ credit. Khi gia hạn thành công hay thất bại, chúng tôi sẽ gửi email chứa thông tin gia hạn thành công/ thất bại cho bạn. Lịch sử thanh toán gia hạn dịch vụ cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống vConsole. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dashboard vConsole.

Thiết lập tính năng gia hạn tự động khi khởi tạo project
  1. Thực hiện các bước khởi tạo project theo hướng dẫn tại Khởi tạo project.

  2. Tại thời điểm thiết lập thông tin về project cần mua, chọn Gia hạn tự động.

  3. Chọn chu kỳ gia hạn tự động. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ gia hạn bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Khi bạn thực hiện chọn chu kỳ gia hạn, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ lưu trữ mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn project.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage và cách tính phí gia hạn project, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn thực hiện thành công các bước trên, chu kỳ lưu trữ mới sau khi gia hạn project sẽ được cập nhật trên thông tin chung của project mà bạn chọn.

Video hướng dẫn:

Thiết lập tính năng gia hạn tự động trên project đã được khởi tạo trước đó
  1. Màn hình Bật gia hạn tự động được hiển thị. Chọn Thời hạn gia hạn mà bạn mong muốn.

  2. Chọn Đồng ý.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage và cách tính phí gia hạn project, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn thực hiện thành công các bước trên, chu kỳ lưu trữ mới sau khi gia hạn project sẽ được cập nhật trên thông tin chung của project mà bạn chọn.

Gỡ bỏ tính năng gia hạn tự động trên một project đã được thiết lập gia hạn tự động trước đó
  1. Màn hình Tắt gia hạn tự động được hiển thị.

  2. Chọn Đồng ý.

Sau khi bạn thực hiện thành công các bước trên, tính năng gia hạn tự động cho project đã được tắt.

Sử dụng vStorage API

Ngoài cổng giao diện quản lý truyền thống, chúng tôi cũng cung cấp API cho phép bạn tích hợp với các ứng dụng, công cụ phía người dùng của bạn với vStorage để lưu trữ dữ liệu.

Để gia hạn tự động một project qua vStorage API, hãy xem API Developers.

Last updated