Tích hợp công cụ S3cmd với vStorage

Để xem hướng dẫn tích hợp công cụ S3cmd với vStorage, bạn có thể thực hiện qua vStorage Portal theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Chọn thư mục Tích hợp.

 2. Chọn biểu tượng S3cmd.

 3. Tại mục Cấp quyền, bạn cần điền thông tin cần thiết để cấu hình S3cmd của bạn nhằm tích hợp với vStorage bao gồm:

  1. Chọn một Region chứa project mà bạn muốn thực hiện truy xuất dữ liệu tới trong danh sách các Region mà chúng tôi cung cấp.

  2. Chọn một Project trong danh sách các project đang tồn tại trong Region mà bạn chọn trước đó. Nếu danh sách project hiển thị chưa đầy đủ, bạn có thể chọn , chúng tôi sẽ tải lại danh sách project mới nhất tại thời điểm bạn thực hiện hành động này.

  3. Chọn một Access key trong danh sách các access key đang tồn tại thuộc project mà bạn chọn trước đó.

  4. Nhập Secret key tương ứng của Access key vừa chọn. Cặp access key và secret key được bạn tạo và quản lý thông qua hệ thống vIAM. Bạn có thể chọn Nhấn vào đây để vào vIAM và quản lý s3 keys để chúng tôi điều hướng bạn tới hệ thống vIAM và chi tiết là các màn hình quản lý S3 keys. Để biết thêm thông tin về S3 keys, hãy xem tại Khởi tạo vStorage Credentials.

 4. Sau khi hoàn tất chọn cấu hình Cấp quyền, chọn Cấu hình S3cmd để chuyển tới màn hình Cấu hình. Bạn luôn có thể quay lại đây để thay đổi thông tin Cấp quyền của mình, sau đó chọn lại Cấu hình S3cmd để cập nhật cách sử dụng theo thông số mới của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình S3cmd ngay trên màn hình này. Chi tiết tham khảo thêm tại: Tích hợp vStorage.

 5. Chọn Tải tập tin cấu hình.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, tiếp tục thực hiện theo các bước bên dưới để hoàn thành việc tích hợp S3cmd với vStorage:

 1. Lưu tệp tin cấu hình s3cnf.s3cfg tải về vào thư mục C:\Users\[User]\AppData\Roaming.

 2. Đổi tên tệp tin từ s3cnf.s3cfg thành s3cmd.ini

 3. Tải và cài đặt Python theo hướng dẫn tại https://www.python.org/ trên máy tính cá nhân.

 4. Tải ứng dụng S3cmd theo hướng dẫn tại https://s3tools.org/download về máy tính cá nhân.

 5. Extract tệp tin ứng dụng S3cmd vừa tải xuống.

 6. Mở Command Prompt trên máy tính hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập cmd và nhấn Enter.

 7. Trong Command Prompt, thực hiện trỏ tới thư mục s3cmd vừa extract. Cú pháp trỏ thư mục như sau: cd <đường dẫn tới thư mục s3cmd>

 8. Lúc này, bạn đã có thể sử dụng các cú pháp để lấy danh sách container, tải lên object, cũng như thực hiện các thao tác khác tại 3rd party softwares.

Last updated