S3 Browser

Tổng quan

S3 Browser là trình duyệt được tối ưu hóa cho phép người dùng chia sẻ và tải lên tệp tin của mình. Công cụ này có giao diện tương đối đơn giản, dễ sử dụng và đã tương thích với API của dịch vụ lưu trữ vStorage.

Để có thể tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage, bạn cần tự thu thập thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials). Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của S3 Browser để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ S3 Browser.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage

  • Sử dụng công cụ S3 Browser

Last updated