Cách tính phí

Tổng quan

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ 2 loại người dùng: trả trước và trả sau với 3 loại gói lưu trữ: Gold, Silver, Archive. Khi bạn tạo mới một project, bạn cần chọn 1 gói lưu trữ, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi quota của gói lưu trữ tới một giá trị nhất định.

  • Ban đầu khi bạn đăng ký tài khoản VNG Cloud thành công, mặc định chúng tôi xếp bạn vào loại người dùng trả trước. Tức là bạn cần trả tiền mua gói lưu trữ sau đó mới có thể sử dụng dịch vụ và gói lưu trữ sẽ có thời hạn tùy theo chu kỳ mà bạn chọn.

  • Nếu bạn có nhu cầu và đảm bảo một vài điều kiện về các chỉ số chi tiêu, chúng tôi có thể hỗ trợ chuyển hình thức người dùng từ trả trước sang trả sau. Tức bạn không cần trả tiền khi mua gói lưu trữ, giá trị hóa đơn mỗi tháng sẽ tính dựa trên dung lượng, request,... thực tế mà bạn sử dụng.

Bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tối ưu chi phí lưu trữ của bạn hay đơn vị của bạn. Chi tiết tham khảo thêm tại: Quản lý hóa đơn, chi phí & tài nguyên trên VNG Cloud.

Ngoài ra, khi bạn thực hiện xóa project trong chu kỳ còn hiệu lực của project mà bạn đã mua trước đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn số tiền thực tế dựa trên số tài nguyên bạn chưa sử dụng trong chu kỳ đã thanh toán. Chi tiết tham khảo thêm tại: Quản lý hóa đơn, chi phí & tài nguyên trên VNG Cloud.


Chủ đề

  • Tính phí với người dùng trả trước

  • Tính phí với người dùng trả sau

Last updated