Giải pháp ảo hóa của VNG Cloud được thiết kế đặc biệt cho môi trường doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác hiệu quả hiệu suất làm việc của hệ thống tài nguyên máy chủ của mình để xây dựng một hệ thống ảo hóa như mong muốn thông qua hình thức self-service trên Portal.