Để quản lý Live CDN, click vào menu "Live CDN" như hình sau:

Giao diện quản lý Live CDN hiện ra với danh sách các CDN gồm các cột:

Đầu trang, thông tin tóm tắt về số lượng CDN Live (Total), số CDN đang được kích hoạt để sẳn sàng sử dụng (Active) và số CDN đã tạm hủy kích hoạt (Inactive).
Để thêm mới Live CDN, click "Create New" và nhập các thông tin như sau:

(1): Nhập đại diện cho CDN
(2): Nhập các tên miền phụ có liên kết với dịch vụ Live CDN, ví dụ: www.vngcloud.vn
(3): Loại dịch vụ LiveCDN, bao gồm: CDN Packaging (Hệ thống vCDN sẽ packaging media từ luồng tín hiệu RTMP của khách hàng), Origin packaging (Origin của khách hàng tự packaging, vCDN chỉ phục vụ)
(4): Thời gian mỗi file nội dung đã được đóng gói tại origin. Nếu loại dịch vụ là Origin packaging, bạn lựa chọn thời gian gần nhất và nhỏ hơn segment size đang cấu hình ở Origin