Click vào menu Video On Demand, giao diện quản lý CDN VoD

Giao diện quản lý VoD hiện ra với danh sách các CDN gồm các cột:

Đầu trang, thông tin tóm tắt về số lượng CDN VoD (Total), số CDN đang được kích hoạt để sẳn sàng sử dụng (Active) và số CDN đã tạm hủy kích hoạt (Inactive).