Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadatavServer- VNG Cloud Server là dịch vụ cung cấp máy chủ ảo được cung cấp bởi VNG. Với giao diện thân hiện dễ dàng sử

dụng, cho phép bạn dễ dàng khởi tạo các dòng Server như High Performance, GPU đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của khách hàng. 

Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ, công cụ hỗ trợ nâng cao hoạt động của vServer như vVPC (Virtual Private Cloud), vLB (Loadbalancing as a services),

vAS (Autoscaling), Cloud Firewall ( used vSRX của Juniper)...