Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

  • Phần 1: Người quản trị lấy lại mật khẩu
  • Phần 2: Lấy lại mật khẩu cho thành viên

Phần 1: Người quản trị lấy lại mật khẩu 

1. Truy cập trang https://register.vngcloud.vn/resetpwd

2. Nhập thông tin email đã đăng ký và kiểm tra hộp thư của bạn để nhận hướng dẫn chi tiết từ VinaData

Phần 2: Lấy lại mật khẩu cho thành viên

1. Nhấp vào icon người dùng trên góc phải màn hình > Chọn Quản trị

2. Chọn Quản lý thành viên trong thẻ Danh bạ thành viên > Nhấp chọn thành viên muốn lấy lại mật khẩu.

3. Nhấp vào mũi tên cạnh mục Sửa > Chọn Gửi lại mật khẩuRetrieve password and Resend password to agents

  • Part 1: The administrator retrieves the password 

  • Part 2: Retrieve password for members

Part 1: The administrator retrieves the password 

1. Access to this page https://register.vngcloud.vn/resetpwd

2. Enter your registered email information and check your email to get detailed instructions from VinaData

Part 2: Retrieve password for members 

1. Click the user icon on the right corner of the screen> Select Admin 

2. Select Manage agents in the Agent Contacts tab > Select the member who wants to retrieve the password.

3. Click the arrow next to Edit > Select Resend passwordHãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn