Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

  • Phần 1: Active Campaign là gì?
  • Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Phần 1: Active Campaign là gì?


Active Campaign được thành lập năm 2003 bởi Jason VandeBoom và nhanh chóng phổ biến trên thế giới.

Đây là một phần mềm Email Marketing chuyên nghiệp giống như Convertkit hay Getresponse. Bạn có thể dùng để quản lý công việc kinh doanh như: quảng cáo sản phẩm, đào tạo hay hội họp trực tuyến (Webinars), quản lý danh sách khách hàng.

Không có nhiều dịch vụ email hỗ trợ di chuyển danh sách email từ dịch vụ khác sang mà hoàn toàn miễn phí. Mọi dữ liệu trong danh sách email của bạn như địa chỉ email, tên, số điện thoại sẽ được đảm bảo. Active Campaign sẽ cung cấp những hướng dẫn và mẫu để dữ liệu của bạn đồng bộ một một cách chính xác.


Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Yêu cầu:

Khách hàng có tài khoản trên vCS và Active Campaign


Hướng dẫn kết nối

Bước 1: Đăng nhập tenant, sau đó truy cập trang Quản trị

Bước 2: Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

Bước 3: Tại danh sách Third-party, chọn Active Campaign

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản Active Campaign

Bước 5: Chọn Settings, sau đó chọn Developer

Bước 6: Nhập đường link URLKey của Active Campaign tương ứng vào phần Call back URLKey từ Active campaign của vCS, sau đó nhấp Lưu


  • Thông số phần Settings ở trang Active Campaign

  • Hệ thống sẽ thông báo kết nối Active Campaign thành côngThe integration between vCS and Active Campaign

  • Part 1: What is Active Campaign?

  • Part 2: Instruction


Part 1: What is Active Campaign?


The Campaign Campaign was founded in 2003 by Jason VandeBoom and quickly became popularity in the world.
This is a professional Email Marketing software like Convertkit or Getresponse. You can use it to manage your business such as product advertising, training or online meetings (Webinars), managing customer lists

Not many email services can support moving email lists from other services is completely free. All data in your email list such as email address, name, phone number will be guaranteed. Active Campaign will provide instructions and templates for your data to synchronize exactly.


Part 2: Instruction

Requirement:

Users already have a Zoho CRM account.


Instruction

Step 1: Login to the admin page

Step 2: In the Connection Management part, select Third-party Integration 

Step 3: At Third party connection list, select  Active Campaign and turn on the On mode to make the connection

Step 4: Login to your Active Campaign account

Step 5: Choose Settings > Then choose Developer

Step 6: Enter Active Campaign 's link URL và Key into Call back URL và Key từ Active campaign of vCS > Finally click Save.


  • Successfully connect with Active CampaignHãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn