Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn cùng với khả năng đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu nhanh.


vStorageGiải pháp lưu trữ an toàn, bảo mật, bền bỉ cùng với khả năng đáp ứng nhu cầu truy suất dữ liệu nhanh (mili second) và liên tục phù hợp cho các nhu cầu đa dạng về lưu trữ như kho dữ liệu media, log analytic, ứng dụng di động, sao lưu, ứng dụng doanh nghiệp, IOT v...v...
Storage GatewayDịch vụ cung cấp cổng kết nối giữa hạ tầng vật lý của khách hàng và dịch vụ lưu trữ trên cloud. vStorageGateway Storage Gateway hỗ trợ các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn như: NFS, SMB, CIFS. Với vStorageGateway của VNG Cloud, khách hàng thay vì phải tự cấu hình với các câu lệnh phức tạp thì có thể làm chỉ thông qua dễ dàng chuyển dữ liệu từ hạ tầng truyền thống lên cloud chỉ qua vài cú click chuột trên giao diện web portal.. VNG Storage gateway còn có thể được ứng dụng làm hydrid storage giúp khách hàng dễ dàng thiết lập lưu trữ vừa ở hạ tầng on-premise và vừa ở trên cloud, linh hoạt cho nhiều nhu cầu khác nhau.