Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Là nơi tổng hợp nhiều ứng dụng phổ biến phù hợp cho các nghành khác nhau như giải trí, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, sản xuất. Các ứng dụng được vMarketplace hỗ trợ build sẵn thành các image, giúp người dùng bỏ qua các bước tìm kiếm và cài đặt rườm ra để có thể triển khai máy chủ ảo một cách nhanh nhất chỉ qua hai bước Khởi tạo và cài đặt ứng dụng

 vMarketplace hiện tại đang cung cấp danh sách các ứng dụng như sau 

STTỨng dụngPhiên bảnPhân loạiPort cần mở
1activemqv5.14.3message server, Developer tools8161;61616;61613
2dokuwikiv20180422bBlog & CMS80;443
4drupalv8.6.11Blog & CMS80;443
5ghostv2.19.3Blog & CMS80
6gitlabvlatestDeveloper Tools80;443;22
7jenkinsv2.164.1Developer Tools80;443;50000
8joomlav3.9.4Blog & CMS80;443
9magentov2.3.0e-Commerce80;443
10mariadbv10.1.38database3306
11mediawikiv1.32.0Blog & CMS80;443
12mongodbv4.0.6database27017
13mysqlv8.0database3306
14odoov12.0.20190318ERP80;443
15opencartv3.0.3-1e-Commerce80;443
16postgresqlv9.4database5432
17rabbitmqv3.7.13message server, Developer tools4369;5672;25672;15672
18redisv5.0database6379
19redminev4.0.2Project management80
20wordpressv5.1.1Blog & CMS80;443
21wordpressnginxv5.1.1Blog & CMS80;443

Lưu ý: 

  • VNG Cloud chỉ chuẩn bị sẵn bản build phù hợp với máy chủ ảo vServer, giúp cắt giảm các bước rườm rà khi cài đặt, trong quá trình sử dụng các vấn đề liên quan đến ứng dụng sẽ không nằm trong phạm vi hỗ trợ của VNG Cloud. 
  • No labels