Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu: Bạn sử dụng Purge Cache khi bạn cập nhật nội dung Original domain, và cần CDN cập nhật lại nội dung ở Cache tức thì (đồng bộ nội dung cache giữa CDN node với Original của bạn), bạn có thể tiến hành Purge Cache (xoá cache).

Lưu ý: tính năng Purge Cache được áp dụng với Web Download, VOD.

Để Purge Cache, bạn thực hiện các bước sau.

Bước 1: Lựa chọn CDN cần Purge (Web Download hoặc VOD)

Chọn CDN cần thực hiện Purge Cache

Bước 2: Click chọn ”Purge cache” trong menu -> màn hình Purge Cache sẽ xuất hiện

Click chọn Purge Cache trong menu bên tráiMàn hình thực hiện Purge Cache

Tại đây, bạn có thể thực hiện các lựa chọn phù hợp:

Lưu ý: hiện chỉ hỗ trợ hai tùy chọn là Fix và All

  1. Bạn chọn 1 trong hai tùy chọn này:

    • All: sẽ xóa hết tất cả link (tất cả Cache của resources trên CDN)

    • Fix: xóa đúng với link được nhập ở ô 2 (URI của resource trên CDN)

Bước 3: Chọn “Delete” để tiến hành xóa cache
Nếu cache đã được xóa thì bạn sẽ nhận được thông tin hiển thị trên màn hình như hình bên dưới.

Thông báo Purge Cache thành công

Lưu ý: trường hợp bạn nhập URI của Cache không tồn tại trên hệ thống, Purge Cache vẫn sẽ thông báo thành công như trên, nên hãy chắc chắn mình nhập đúng URI của Cache để việc Purge Cache diễn ra như mong muốn.


Ngược lại, nếu bên phải khung màn hình xuất hiển thị thông báo bên dưới thì hãy thực hiện lại 3 bước trên hoặc liên hệ hotline 1900 54 55 69 – email support@vngcloud.vn

Thông báo Purge Cache thất bại

Mình đã hoàn thành việc xóa cache. Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.