Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn cùng với khả năng đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu nhanh.

vStorageGiải pháp lưu trữ an toàn, bảo mật, bền bỉ cùng với khả năng đáp ứng nhu cầu truy suất dữ liệu nhanh (mili second) và liên tục phù hợp cho các nhu cầu đa dạng về lưu trữ như kho dữ liệu media, log analytic, ứng dụng di động, sao lưu, ứng dụng doanh nghiệp, IOT v...v...
vColdStorageGiải pháp lưu trữ an toàn, bền bỉ trên nền điện toán đám mây có chi phí thấp để lưu trữ dữ liệu và sao lưu dài hạn.
Storage GatewayDịch vụ cung cấp cổng kết nối giữa hạ tầng vật lý của khách hàng và dịch vụ lưu trữ trên cloud. vStorageGateway hỗ trợ các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn như: NFS, SMB, CIFS. Với vStorageGateway của VNG Cloud, khách hàng thay vì phải tự cấu hình với các câu lệnh phức tạp thì có thể làm chỉ thông qua giao diện web portal.
  • No labels