Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu: vCDN đã hỗ trợ tính năng thiết lập truy cập dựa theo IP. Theo đó, bạn có thể cho phép một hoặc nhiều IP được phép truy cập vào hệ thống hoặc không được phép

Bạn thực hiện cấu hình IP Protection như sau 

Bước 1: Lựa chọn domain CDN cần thiết lập

Chọn CDN cần cấu hình

Tại tab Access Protection chúng ta sẽ thực hiện thiết lập truy cập theo vùng hoặc IP

Bước 2: Chọn IP protection

Màn hình thao tác

Bước 3: Tiến hành thiết lập quyền truy cập

Thực hiện cấu hình

  1. Enable Restriction:
  • Enabled: bật các thiết lập bên dưới (mục 2 và 3)
  • Disable: tắt các thiết lập bên dưới (mục 2 và 3)

2. Lựa chọn White List hoặc Black List

  • White List: chỉ các IP trong danh sách mới được truy cập đến hệ thống
  • Black list: tất cả các IP sẽ được truy cập vào hệ thống ngoại trừ danh sách được điền trong ô bên dưới.

3. Điền tên các IP mà bạn muốn thiết lập

  • Tên các IP sẽ tương thích với điều kiện white list hoặc black list

Bước 3: Chọn OK để kết thúc thiết lập
Sau khi liên kết thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Kết quả

Trong trường hợp bạn nhập sai IP thì sẽ nhận được thông báo sau:

Kết quả

Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.