Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu: GEO Blocking của vCDN cho phép bạn thiết lập truy cập trên hệ thống của bạn thông qua vị trí của vùng lãnh thổ.
Bạn thực hiện cấu hình GEO Blocking như sau 

Lựa chọn domain CDN cần thiết lập

Chọn CDN cần cấu hình

Tại tab Access Protection chúng ta sẽ thực hiện thiết lập truy cập theo vùng hoặc IP

Bước 1: Lựa chọn Geo-blocking

Chọn menu Geo blocking


Bước 2: Tiến hành thiết lập quyền truy cập

Thực hiện cấu hình

  1. Enable Restriction:
  • Enabled: bật các thiết lập bên dưới (mục 2 và 3)
  • Disable: tắt các thiết lập bên dưới (mục 2 và 3)

2. Restriction Type:

  • White List: chỉ các tên vùng lãnh thổ trong ô mới được truy cập vào hệ thống
  • Black list: tất cả các vùng lãnh thổ sẽ được truy cập vào hệ thống ngoại trừ danh sách trong ô được điền bên dưới.

3. Điền tên các vùng mà bạn muốn thiết lập

  • Tên các vùng lãnh thổ sẽ tương thích với điều kiện white list hoặc black list

Bước 3: Lựa chọn OK để hoàn thành thiết lập
Sau khi liên kết thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Kết quả


Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.