Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Giới thiệu: Rule có thể thiết lập trong lúc khởi tạo (như các hướng dẫn khởi tạo ở trên) hoặc tại edit setting.

 • Các rule CDN cho phép thiết lập gồm:

Các Rule của vCDN

 • Một vài lưu ý về thứ tự & cách hoạt động

Lưu ý về cách hoạt động

  • Group 1: 2 condition HTTP METHOD & CLIENT IP xảy ra đồng thời thì mới thực hiện SET TTL 
  • Group 1 & group 2 & 3: 3 rules chạy độc lập. Theo thứ tự từ trên xuống 
  • Với Group 2 & 3: Condition & Action value của group 2 sẽ được thực hiện trước, sau đó đến group 3. Nếu Action của group 3 trùng với group 2 (như ví dụ bên trên) thì action group 3 (Set TTL = 50) sẽ đè lên group 2 (Set TTL = 100). 

Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.