Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

vCDN là dịch vụ phân phối nội dung (CDN - Content Delivery Network) được cung cấp bởi VNG Cloud. Dịch vụ phân phối nội dung (CDN) cung cấp một mạng lưới các máy chủ proxy được phân phối toàn Viêt Nam và toàn cầu để lưu trữ nội dung, chẳng hạn như video (Phim ảnh online), livestream (Sport , music ...) trên website/mobile hoặc trên các phương tiện cồng kềnh khác, do đó cải thiện tốc độ truy cập để tải xuống nội dung.

vCDN sẽ lưu nội dung của bạn ở nhiều nơi trên thế giới giúp cho khách hàng của bạn có thể truy cập nhanh hơn gấp nhiều lần mà không cần đầu tư nhiều về con người vận hành và hạ tầng máy chủ.

vCDN hiện cung cấp 3 dịch vụ như sau:

  • CDN cho Web accelerator: Sử dụng khi cần cải thiện tốc độ load các resources của web (như image, CSS, HTLM 5 audio / video, …) 
  • CDN cho VOD (video on demand): Sử dụng khi có nhu cầu stream video. Ví dụ : Web chiếu phim online
  • CDN cho livestream: Sử dụng cho nhu cầu trình chiếu (live-stream) trực tiếp. Ví dụ: phim ảnh, thể thao, game-show, quảng cáo bán hàng v..v.