Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ - IaaS cung cấp không gian ảo, lưu trữ và các nguồn lực kết nối, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu gọn cơ sở hạ tầng theo nhu cầu.IaaS cung cấp những dịch vụ nào?


Giải pháp CDN của VNGCloud sẽ giúp khách hàng giảm thiểu ngân sách hạ tầng kỹ thuật, đạt hiệu suất hoạt động tốt hơn.

Xem thêm


vServer của VNGCloud là dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo (CPU, RAM, Bộ nhớ) toàn diện, giúp khách hàng tạo, cài đặt hệ điều hành và phần mềm hoặc thậm chí điều chỉnh cấu hình theo yêu cầu chỉ đơn giản bằng một cú nhấp chuột.
Xem thêm


vStorage là giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn, truy cập nhanh trên điện toán đám mây, được ứng dụng công nghệ lưu trữ định dạng Object Storage do VNGCloudv nghiên cứu và phát triển.
Xem thêm


Đang cập nhật

Xem thêm

Đang cập nhật

Xem thêm

Đang cập nhật

Xem thêm