Đầu tiên, bạn truy cập Portal của VNG Cloud tại đường dẫn: https://portal.vngcloud.vn

Tại giao diện chính, bạn tìm đến dịch vụ vDB - Database và chọn dịch vụ Relational Databases.Tại giao diện quản lý Database, bạn click chọn Create Database.Quá trình khởi tạo sẽ trải qua 3 bước: Select Engine, Specify DB detailsSummary. Hãy cùng VNG Cloud đi vào chi tiết cả 3 bước trên:

Bước 1, bạn chọn Database Engine mong muốn, sau đó chọn Next.Bước 2, bạn có thể tùy chỉnh các thông tin cấu hình, tên gọi, master user, network, configuration group và backup.

Tại mục DB Instance Specifications, bạn lựa chọn:Tại mục Settings, bạn lựa chọn:Tại mục Network & Security, bạn lựa chọn Cloud Network sẽ sử dụng cho RDS Instance này. Mọi RDS Instance đều phải kết nối với một Cloud Network. Nếu chưa có Cloud Network nào, bạn có thể tạo một Cloud Network mới với hướng dẫn sau: Link.Nếu bạn muốn RDS Instance có IP Public và có thể truy cập từ ngoài Internet, bạn cần bật tính năng Public Accessbility, nếu bạn muốn RDS Instance chỉ có IP Private và chỉ những Cloud Servers mới có thể truy cập được thì bạn cần tắt tính năng Public Accessibility.

Lưu ý: việc lựa chọn có hay không Public Accessibility chỉ được lựa chọn một lần duy nhất tại thời điểm khởi tạo này. Bạn không thể thay đổi thiết lập này về sau. Để tăng cường bảo mật, VNG Cloud cho phép bạn giới hạn các địa chỉ IP tin cậy được phép truy cập vào mỗi RDS Instance thông qua Security Group Rules.


Tại mục DB Options, bạn có thể cấu hình:Tại mục Backup, bạn có thể cấu hình:


Sau khi cấu hình xong, bạn nhấn Next để sang bước cuối.

Tại bước Summary, bạn rà soát lại các thông tin. Nếu có thay đổi, bạn có thể nhấn Back. Khi mọi thông tin đều đã chính xác, bạn nhấn Create Database.Tiếp đó bạn đọc và nhấn chọn để đồng ý với các Policy của VNG Cloud.

Bạn nhấn OK để tiếp tục.Lưu ý:

Mặc định, RDS Instance tạo ra sẽ có sẵn 3 user:


Hai user hệ thống được tạo ra để VNG Cloud phục vụ các tác vụ tự động như tạo backup, cấu hình replication, restore… và bạn không cần phải quan tâm những user này. Tuy nhiên, việc bạn xóa 2 user hệ thống này sẽ gây ra lỗi hệ thống cho RDS Instance và khiến các tính năng trên mất tác dụng. VNG Cloud sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn tìm cách xóa 2 user hệ thống nhưng vẫn sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể để khôi phục cho bạn cho bạn.Sau khi tạo xong, bạn sẽ thấy thông báo để xác nhận hệ thống đã tiếp nhận yêu cầu khởi tạo thành công. Bạn nhấn Close để quay lại giao diện quản lý database.Trong quá trình khởi tạo, RDS Instance sẽ có trạng thái Building hay Build.Nếu khởi tạo thành công, RDS Instance sẽ có trạng thái Active.Khi tick chọn RDS Instance, bạn có thể xem lại các thông tin cấu hình chi tiết như Flavor, Endpoint & Port để kết nối,...Chúc mừng bạn đã khởi tạo thành công RDS Instance trên hệ thống VNG Cloud. Mời bạn đến hướng dẫn kết nối RDS Instance để bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu.