Giới thiệu: Rule có thể thiết lập trong lúc khởi tạo (như các hướng dẫn khởi tạo ở trên) hoặc tại edit setting.

Các Rule của vCDN

Lưu ý về cách hoạt động

Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.