1. Mục đích thu thập thông tin
  1. Việc thu thập thông tin qua website https://vngcloud.vn/  sẽ giúp chúng tôi:
   1. Ghi nhận thông tin đặt hàng nhằm giao hàng theo đúng yêu cầu từ khách hàng;
   2. Nhanh chóng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá... do VNG CLOUD tổ chức cho khách hàng;
 2. Phạm vi thu thập thông tin
  1. Website https://vngcloud.vn/   thu thập thông tin khách hàng bao gồm:
   1. Họ và tên
   2. Địa chỉ email
   3. Điện thoại
   4. Địa chỉ
   5. Sản phẩm
   6. Số lượng mua
   7. Một số thông tin bổ sung (nếu có)
 3. Phạm vi sử dụng thông tin
  1. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng một cách hợp lý khi:
   1. Được sự đồng ý của khách hàng.
   2. Để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.
   3. Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.
   4. Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng, như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước khi thông tin của quý khách được chia sẻ. Quý khách có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không.
 4. Thời gian lưu trữ thông tin
  1. VNG CLOUD sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. VNG CLOUD sẽ thực hiện quét dữ liệu đối với những KH không sử dụng dịch vụ trên 1 năm sẽ được rà soát và thực hiện xóa thông tin cá nhân đã cung cấp
 5. Thông tin Khách Hàng được mã hóa 
  1. Tất cả dữ liệu đường truyền đều được sử dung TLS để mã hóa khi khách hàng truy cập vào https://vngcloud.vn/  và các trang portal cung cấp dịch vụ.
  2. Những thông tin về Mật Khẩu đều được Mã Hóa
  3. Khách hàng có thể tùy chọn thêm dịch vụ Mã hóa với các dịch vụ như vServer.