Truy cập vào "Dashboard" để có được các thông tin thống kê về các CDN đang sử dụng dịch vụ. Mặc định hệ thống sẽ thống kê "All CDN" với thời gian là "Last 24 hours"

Figure 1. Biểu đồ thống kê Requests/s qua hệ thống
(1): Lựa chọn CDN muốn xem thống kê
(2): Lựa chọn khoảng thời gian cần xem
(3): Click "Filter" để cập nhật thống kê theo thời gian và CDN lựa chọn
(4): Tab thống kê về "Request per seconds", tương ứng với graph như hình trên và thông tin Request/s của Origin Servers như hình bên dưới.


Figure 3. Biểu đồ Traffic Consuming


Figure 4. Thống kê về CDN Speed


Figure 5. Thống kê về User Average Speed
(6) Thống kê về Unique Visitor - thông tin các end-user khác nhau truy cập vào website

Figure 6. Thông tin về Unique Visitors
Ngoài ra, còn có các phần thống kê về Traffic Overview – thông tin băng thông CDN đã sử dụng trong tháng, như hình sau:

Thông tin thống kê tổng quát về Tỷ lệ cache trên hệ thống CDN, cùng các loại content-type phục vụ end-user:

Thống kê về HTTP Codes của CDN và Origin:

Cùng biểu đồ lưu lượng truy cập toàn cầu: