Giám sát hoạt động (monitoring) là một nhu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống. Với vDB, bạn có thể giám sát các chỉ số sức khoẻ thông qua việc tích hợp với dịch vụ vMonitor. vMonitor là dịch vụ giám sát, thông báo khi xảy ra sự cố cho các dịch vụ trên nền hạ tầng VNG Cloud. Chi tiết về dịch vụ này bạn có thể tham khảo tại link.

Bài viết giả sử bạn đã khởi tạo thành công một RDS Instance với datastore MariaDB.

Tại màn hình quản lý database, bạn click chọn vào RDS Instance và chọn đến thẻ Monitor.


Để kích hoạt, bạn chọn thẻ Enable vMonitor. Chờ một lát để quá trình enable diễn ra. Bạn lưu ý, chỉ có các vDB Instance đang ở status ACTIVE mới thực hiện được thao tác này.

Khi quá trình enable hoàn tất, sẽ có nút Tick xanh như hình.


Bạn có thể nhấn vào Go to Monitor để đến giao diện quản lý của vMonitor.

Tại giao diện quản lý Dashboard, một dashboard default sẽ được tạo sẵn với các thông số cơ bản. Tên dashboard sẽ có dạng System-vDB-<tên_instance>.


Bạn không thể tuỳ chỉnh dashboard default này, thay vào đó bạn có thể CLONE từ dashboard default này ra một dashboard mới hoặc chọn NEW DASHBOARD và tuỳ chỉnh theo ý thích.

Sau khi khởi tạo, bạn chờ một lát để hệ thống thu thập các chỉ số và hiển thị trên các Widget.

Các Widget này bao gồm các chỉ số hệ thống như CPU, RAM, Storage cũng như các chỉ số do phần mềm cơ sở dữ liệu cung cấp.


Nếu không ưng ý với các Wigdet default, bạn có thể CLONE dashboard default này ra hoặc CREATE DASHBOARD mới và tự ADD WIDGET theo mong muốn. (Hướng dẫn tạo dashboard). 

Tại màn hình khởi tạo Widget, bạn chọn vDB-Database rồi chọn loại Datastore tương ứng với vDB Instance. Bạn tham khảo danh sách metric tại: Danh sách metric được hỗ trợ. Nếu có yêu cầu về metric đặc biệt nào đó, bạn có thể liên hệ VNG Cloud Support để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình các ngưỡng cảnh báo (alarm), phương thức cảnh cảnh báo (notification) thông qua webhook, email,... trong các thẻ còn lại. Bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ vMonitor.