vCDN là dịch vụ phân phối nội dung (CDN - Content Delivery Network) được cung cấp bởi VNG Cloud. Dịch vụ phân phối nội dung (CDN) cung cấp một mạng lưới các máy chủ proxy được phân phối toàn Viêt Nam và toàn cầu để lưu trữ nội dung, chẳng hạn như video (Phim ảnh online), livestream (Sport , music ...) trên website/mobile hoặc trên các phương tiện cồng kềnh khác, do đó cải thiện tốc độ truy cập để tải xuống nội dung.

vCDN sẽ lưu nội dung của bạn ở nhiều nơi trên thế giới giúp cho khách hàng của bạn có thể truy cập nhanh hơn gấp nhiều lần mà không cần đầu tư nhiều về con người vận hành và hạ tầng máy chủ.

vCDN hiện cung cấp 3 dịch vụ như sau:


CategoryChi tiết
Các thuật ngữ CDN

Thuật ngữ CDN

Hướng dẫn khởi tạo

Web Download

VOD (Video on Demand)

Live-Streaming

Hướng dẫn cấu hình

Hướng dẫn Pre Cache

Purge Cache

Hướng dẫn thiết lập các rule cho CDN

Hướng dẫn cài đặt CORS

Hướng dẫn cài đặt Allow Specific Referer

Cách cấu hình GEO Blocking

Cách cấu hình IP Proctection

Xem các báo cáo

Xem báo cáo tổng

Monitor thông số từng CDN

Xuất báo cáo (Report)