Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để lấy thông tin SIP của từng thành viên, người quản trị thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào tổng đài > Truy cập trang quản trị
  2. Tại mục Danh bạ thành viên, chọn Quản lý thành viên
  3. Nhấp vào tên của thành viên cần lấy thông tin cài đặt SIP > Kéo xuống phần Thông tin tài khoản dùng kết nối Zoiper, IP-Phone (Yealink, Fanvil)


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn