Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sau khi cấu hình Log Agent đẩy Log về, để tìm kiếm và phân tích Log, bạn cần truy cập vào trang Log/Log Search. Đầu tiên bạn cần chọn Log Project nào để xem Log:


Cấu trúc màn hình của Log Search sẽ mô tả như sau

 • 1: khung để bạn tìm kiếm và phân tích các Log
 • 2: danh sách các fields của Log (json), Display fields là các field hiển thị ở cột bên số 3, Available fields hiển thị tất cả field của Log Project này.
 • 3: nội dung các dòng Log hiển thị theo Displayed fields và khung giờ chọn
 • 4: chọn khung thời gian để hiển thị Log ở số 3

 1. Khung tìm kiếm và phân tích Log:  sẽ hỗ trợ 2 mode tìm kiếm: suggestion và editor. 
 • Suggestion mode (mặc định): sẽ gợi ý tất cả các fields của Log để bạn chọn (nên chọn các field có hậu tố là keyword để hệ thống gợi ý luôn giá trị)

Ví dụ bạn chọn field là: host.keyword hệ thống cũng sẽ gợi ý tất cả các value của field này, ví dụ hiện tại chúng ta chỉ có một value appserver cho field host.keyword

Sau khi chọn xong thông tin thì bạn chọn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về các dòng Log có field host:appserver trong thời gian 1D

Ngoài ra bạn cũng thể sử dụng các phép toán AND, OR để tìm kiếm nhiều field cùng 1 lúc • Editor mode: khi lựa chọn mode này, bạn có thể tìm kiếm tuỳ ý trên tất cả value của Log, ví dụ ở dưới tìm kiếm những dòng Log có chữ logstash


 • Tìm kiếm nâng cao: kết hợp search trên filter đã chọn, ví dụ bạn muốn tìm kiếm những dòng Log có field version:1 chỉ trên những dòng Log có host:appserver

Đầu tiên bạn cần tạo filter với host:appserver bằng cách chọn field như bình thường sau đó rê chuột vào field đã chọn và nhấn Add to filters.

Sau đó bạn search field version như bình thường:


2. Danh sách các fields của Log

Dislayed fields: danh sách những field mặc định như: Date, Host, Service, Content và những field bạn chọn để hiển thị Log ở khung nội dung

Nếu muốn hiển thị thêm các fields, bạn tick chọn các fields được liệt kê ở Available fields

Ví dụ chọn hiển thị thêm field @version


Ngoài ra bạn còn có thể sắp xếp lại thứ tự các fields hiển thị bằng cách kéo thả biểu tượng 3 chấm ở các fields


3. Nội dung Log hiển thị

Tại khung ở giữa hệ thống sẽ trả về các dòng Log theo sự lựa chọn của bạn với 3 yếu tố

 • Chỉ hiển thị những Log thoả mãn điều kiện của khung search và filter
 • Chỉ hiển thị những giá trị của các field nằm trong Displayed field 
 • Chỉ hiện thị những dòng Log nằm trong khung thời gian được chọn (4).

Khi có quá nhiều Log trả về, hệ thống sẽ hiển thị 1 phần và lazy load khi bạn kéo chuột xuống.

4. Khung thời gian hiển thị Log

Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị Log trong khung thời gian mà bạn chọn, có rất nhiều lựa chọn cho bạn • No labels