Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tình huống sử dụng

  • Lấy ngữ cảnh một doanh nghiệp đang sở hữu nhiều đầu số tổng đài cho nhiều mục đích khác nha. Vậy làm thế nào để nhân viên hoặc nhóm được chỉ định hiển thị đầu số khác nhau khi gọi ra?
  • Để thực hiện nhu cầu thực tế trên của doanh nghiệp, người quản trị cần thiết lập một số cài đặt trong phần Quản lý tổng đài sẽ được nêu rõ trong bài hướng dẫn sau. 


Hướng dẫn cài đặt

  1. Đăng nhập vào trang quản trị
  2. Tại phần vCS > Chọn Quản lý tổng đài > Chọn Tùy chỉnh đầu số hiển thị gọi ra
  3. Nhấp Sửa để bắt đầu tùy chỉnh hiển thị đầu số gọi ra Chọn đầu số muốn tùy chỉnh hiển thị khi gọi ra

 Chọn thành viên có nhu cầu hiển thị đầu số đó khi thực hiện gọi ra

LƯU Ý

  1. Mỗi thành viên chỉ được chọn duy nhất một đầu số hiển thị gọi ra
  2. Mỗi đầu số chỉ được chọn thành viên không trùng lặp nhau, nếu một đầu số bất kỳ chọn Tất cả thành viên, mặc định những đầu số khác không chọn được thành viên. 

 Bật On chế độ Cho phép gọi ra trong nước hoặc Cho phép gọi ra ngoài nước (quốc tế) hoặc bật On cả hai nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

LƯU Ý

Đối với trường hợp Cho phép gọi ra ngoài nước (quốc tế), người quản trị vui lòng liên hệ 1900 1549 để được hỗ trợ (chỉ cần liên hệ lần đầu tiên)

Ví dụ cài đặt tùy chỉnh điều phối cuộc gọi ra hoàn chỉnh


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn