Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để thay đổi quota vStorage bạn có thể thực hiện theo các bước sau 

Bước 1: Vào https://portal.vngcloud.vn/ → vStorage 

Bước 2: Tại giao diện quản lý các project, chọn project bạn muốn tăng → Information → Resize 

Bước 3: Chọn dung lượng bạn muốn mua thêm 

Lưu ý: 

  • Số tiền bạn cần thanh toán bằng dung lượng mua thêm trong khoảng thời gian còn lại của project 
  • Hiện tại vStorage chỉ hỗ trợ tăng thêm quota

Bước 5: Thực hiện thanh toán và quota mới của bạn sẽ được cập nhật trong cột Total quota của project