Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để gia hạn project, bạn cần thực hiện theo các bước sau 

Bước 1: Vào https://portal.vngcloud.vn/ → vStorage 

Bước 2: Tại giao diện quản lý các project, chọn project bạn muốn gia hạn → action 

Bước 3: Chọn renew 

Bước 4: Thanh toán và sau khi gia hạn thành công, thời gian của project sẽ được update ở Project information