Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

 • Phần 1: Tìm hiểu về Sapo Web

 • Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Phần 1: Tìm hiểu về Sapo

Sapo giúp chủ shop kiểm soát số liệu kinh doanh chính xác, loại bỏ những sai sót trong việc bán hàng, quản lý cửa hàng và tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị bán hàng.

Những tính năng nổi bật phần mềm quản lý bán hàng Sapo mang đến

 • Bán hàng tại quầy nhanh chóng
 • Bán hàng online hiệu quả
 • Quản lý kho hàng chính xác
 • Kết nối trực tiếp đơn vị vận chuyển
 • Báo cáo rõ ràng chi tiết

Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Yêu cầu

Bạn đã có tài khoản Sapo và tài khoản vCS.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Sapo
 2. Truy cập link: https://apps.sapo.vn/ để tải ứng dụng vCS
 3. Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "123CS" để tìm kiếm và cài đặt ứng dụng


       

Cài đặt thành công ứng dụng vCS

4. Sau khi cài đặt thành công vCS trên Sapo, người dùng tự động được dẫn đến trang đăng nhập tổng đài vCS

5. Đăng nhập trang quản trị

6. Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

7. Tại danh sách kết nối Third party, chọn Sapo và bật On chế độ để thực hiện kết nối

8. Mã từ Sapo: Nhập đường link trang web Sapo của bạn, ví dụ blossom-perfume.mysapo.vn > Nhấp Lưu để hoàn tất cài đặtThe integration between vCS and Sapo Web

 • Part 1: What is Sapo?

 • Part 2: Instruction

Part 1: What is Sapo?

Sapo helps shop owners control accurate business data, eliminate errors in sales, manage store and save on investment costs for sales equipment. 
Sapo sales management software brings to user these amazing features:
 • Sales at the counter quickly
 • Effective online sales
 • Accurate warehouse management
 • Directly connect the transportation unit
 • Clear report details

Part 2: Instruction

Request

Users already have a Zoho CRM account.

Instruction

 1. Login to your Sapo account  
 2. In the menu bar on the left of the screen, click Application > Click to Go to app store

       

     3. Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "123CS" để tìm kiếm và cài đặt ứng dụng

Successfully install vCS on Sapo. 

4. After successfully installing vCS on Sapo, the user will automatically be linked to the vCS login page

5. Login to the admin page

6. In the Connection Management part, select Third-party Integration

7. At Third party connection list, select Sapo and turn on the On mode to make the connection 

8. Code from Sapo: Enter your Sapo website link, e.g: blossom-perfume.mysapo.vn 

9. Finally, click Save


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn