Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Việc phục hồi gồm các bước sau 

  • Chọn dữ liệu phục hồi
  • Download dữ liệu bằng link download 


Chọn dữ liệu

Step 1. Chọn dữ liệu cần phục hồi

Step 2. Kiểm tra lại thông tin dữ liệu cần restore 


Step 3: Chọn policy restore. 

Tại đây bạn có thể cấu hình

  • "Number of days the restored copy is available": Có thể cấu hình tối đa 20 tiếng, sau thời gian này nếu muốn download bạn sẽ cần phải restore lại. 
  • Thời gian dữ liệu sẽ sẵn sàng để download, vColdStorage cung cấp 3 lựa chọn (Fast, Normal, Slow) tùy theo nhu cầu sử dụng. 


Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy archive vừa chọn sẽ xuất hiện ở giao diện restored với status là in-progress như hình dưới. 

Sau khi hệ thống retrive thành công, status archive sẽ chuyển thành complete như hình dưới 

Link download dữ liệu

2 cách để tải dữ liệu 

Cách 1: Nhấn vào Archive ID bạn đã restore để vào giao diện restore file. Tại đây bạn có thể chọn download về máy


Cách 2: Link download dữ liệu phục hồi sẽ được gửi đến email của khách hàng.