Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để xem báo cáo tổng thể các chỉ số vCDN thì tại VngCloud Portal → chọn tính năng tùy ý → chọn "Dashboard" ở menu bên trái.


Tại đây bạn sẽ view được 2 chỉ số là

  • Tốc độ download của user

  • Bandwidth sử dụng

Các chỉ số này có thể lọc theo 

  1. ISP: All, VTN, Viettel, FPT, Other

  2. Dịch vụ: Web, VOD, Live, All Service

  3. Coi Bandwidth hoặc Volume sử dụng

  4. Chọn thời gian để xem chỉ số


Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.