Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document


Để nhân viên có thể truy cập tổng đài và sử dụng tính năng Click-to-call ngay trên website mà không cần sử dụng điện thoại di động hoặc cài đặt vCS Softphone, người quản trị cần phải cài đặt kết nối Third party để cho phép tính năng hoạt động.

  1. Đăng nhập vào tổng đài > Truy cập trang quản trị
  2. Ở mục Quản lý kết nối, nhấp chọn Tích hợp Third-party

        3. Bật On cho mục Mặc :định và bật On Cho phép thực hiện cuộc gọi từ API

     4. Cuối cùng bấm Lưu để hoàn tất.

Sau khi thực hiện các bước trên, nhân viên tổng đài của bạn đã có thể dùng tính năng Click to call ngay trên website


Enable "Click to call" on the admin page

In order for employees to access the switchboard and use the Click-to-call feature right on the website without using a mobile phone or installing vCS Softphone, the administrator needs to customize a Third party connection to give permission to operate.
  1. Login to the admin page
  2. At Manage connections > Select Third-party Integration

        3. Turn On for Default and turn On Allow to make calls from API 

     4. Finally, click Save.

After doing the above steps, your agents can use the Click to call feature on the website.

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn