Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Làm thế nào mua thêm cước phí cho tổng đài của doanh nghiệp?

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn đã hết hạn mức gọi ra, bạn vẫn có thể mua thêm hạn mức bằng cách gửi yêu cầu đơn hàng cho chúng tôi để được hỗ trợ.

  1. Đăng nhập trang quản trị
  2. Nhấp vào tên người dùng trên góc phải màn hình > Chọn Thông tin dịch vụ

        3. Chọn hạn mức bạn muốn mua thêm > Nhấp Mua thêm > Nhấp Tiếp tục

  • Các hình thức thanh toán

  1. Hình thức thanh toán Thanh toán trực tuyến

Chọn Thanh toán trực tuyến > Nhấp Thanh toán > Chọn ngân hàng tương ứng > Đăng nhập Internet Banking và tiến hành thanh toán        2. Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản > Nhấp Thanh toán

       3. Hình thức thanh toán Thanh toán qua Zalo pay

Chọn Hình thức thanh toán Thanh toán qua ZaloPay > Nhấp Thanh toán > Quét mã QR để tiến hành thanh toán


Control and Purchase credit

Làm thế nào mua thêm cước phí cho tổng đài của doanh nghiệp?

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn đã hết hạn mức gọi ra, bạn vẫn có thể mua thêm hạn mức bằng cách gửi yêu cầu đơn hàng cho chúng tôi để được hỗ trợ.

  1. Login to the admin page 
  2. At Contract information> Click Service pack information > Account information

        3. Chọn hạn mức bạn muốn mua thêm > Nhấp Mua thêm > Nhấp Tiếp tục

  • Payment methods

  1. Hình thức thanh toán Thanh toán trực tuyến

Select Online payment > Click  > Chọn ngân hàng tương ứng > Đăng nhập Internet Banking và tiến hành thanh toán        2. Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản > Nhấp Thanh toán

       3. Hình thức thanh toán Thanh toán qua Zalo pay

Chọn Hình thức thanh toán Thanh toán qua ZaloPay > Nhấp Thanh toán > Quét mã QR để tiến hành thanh toán

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS   https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn