Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

GIỚI THIỆU

Bài viết hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoiper trên PC Windows để kết nối với thổng đài Aarenet, giúp khách hàng thực hiện gọi các cuộc gọi thoại từ môi trường Internet.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Tải phần mềm ZOIPER 3 từ trang web https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/classic và cài đặt theo các bước:


Phần 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EXTENSION TRÊN ZOIPER 3

 1. Mở Zoiper 3 > Chọn Create a new account

 

       2. Chọn SIP > Chọn Next

 

       3. Nhập thông tin như sau > Nhấp Next

Lấy thông tin SIP của từng thành viên

 1. Đăng nhập vào tổng đài > Truy cập trang quản trị
 2. Tại mục Danh bạ thành viên, chọn Quản lý thành viên
 3. Nhấp vào tên của thành viên cần lấy thông tin cài đặt SIP > Kéo xuống phần Thông tin tài khoản dùng kết nối Zoiper, IP-Phone (Yealink, Fanvil)

Thông tin tương ứng như sau:

 • User/user@host: Số nội bộ (SipNumber)
 • Password: Nhấp vào ô Copy
 • Domain/Outbound proxy: Tên miền (DomainAddress)

Nhấp Next
 

       4. Chọn I know what I am doing, save this information anyway > Nhấp Next

 

      5. Chọn Preferences

 

      6. Nhập Auth.username (cus) > Nhấp Register > Cuối cùng nhấp OK để hoàn tất


Introduce

The guideline explains how to install Zoiper software on Windows PC to connect to Aarenet radio, helping customers make voice calls from the Internet environment.

Instruction

Part 1: Download and install

Download ZOIPER 3 from the website https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/classic and start installing:


Part 2: Installing instruction on Zoiper 3 

 1. Open Zoiper 3 > Select Create a new account

 

       2. Select SIP > Click Next

 

       3. Fill in the information > Click Next

Get the SIP information of each member
 1. Login to your admin page.
 2. At the Agent Contacts section, select Agent Management
 3. Click on the member's name to get the SIP settings information > Scroll down to the Account information section to connect Zoiper, IP-Phone (Yealink, Fanvil)

Detail information:

 • User/user@host: Ext number (SipNumber)
 • Password: Click the Copy box 
 • Domain/Outbound proxy: Domain Address 

Select Next
 

       4. Select I know what I am doing, save this information anyway > Nhấp Next

 

      5. Select Preferences

 

      6. Fill in Auth.username (cus) > Click on Register > Finally, click on OK to finish


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn