Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

  • Phần 1: Cài đặt ứng dụng
  • Phần 2: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

Phần 1: Cài đặt ứng dụng

Bạn tải file cài đặt ứng dụng vCS Softphone PC Download 

Bước 1: Nhấp vào file cài đặt . 


LƯU Ý

Nếu bạn gặp thông báo sau hãy làm như sau

Tiếp theo, nhấp Next theo hướng dẫn để hoàn tất bước cài đặt ứng dụng Softphone PC.

Phần 2: Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng

Đăng nhập dành cho tài khoản O365 (Office 365)

LƯU Ý

Trường hợp người dùng muốn đăng nhập bằng tài khoản O365, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng ứng dụng ở ngoài màn hình desktop. Nhập thông tin domain tenant của bạn. Sau đó nhấp Continue

LƯU Ý

Chỉ nhập phần ký tự trước .123cs.vn. Ví dụ: tenant có dạng "abcdef.123cs.vn", chỉ nhập "abcdef"


Bước 2: Nhấp Đăng nhập O365 và nhập thông tin tài khoản Microsoft

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Nhấp Accept để hoàn tất quá trình đăng nhập

Tùy chỉnh cài đặt tường lửa


Đăng nhập dành cho tài khoản thường

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng ứng dụng ở ngoài màn hình desktop. Nhập thông tin domain tenant của bạn. Sau đó nhấp Continue

LƯU Ý

Chỉ nhập phần ký tự trước .123cs.vn. Ví dụ: tenant có dạng "abcdef.123cs.vn", chỉ nhập "abcdef"

Bước 2: Nhập thông tin email đăng nhập và mật khẩu của tenant của bạn, sau đó nhấp Login.

Giao diện làm việc của vCS Softphone PC gồm 2 phần chính:

  • Dialpad: Nhấp số để thực hiện cuộc gọi
  • Settings: Chỉnh sửa trạng thái hoạt động và Thoát phiên làm việc (Log out)


Install and use vCS Softphone PC

  • Part 1: Install vCS Softphone PC
  • Part 2: How to use vCS Softphone PC

Part 1: Install vCS Softphone PC

Download file to install vCS Softphone PC at here

1. Click to the installing file. 

NOTE

If you see this warning, do the following.

Click Next.

Finally, click Close to finish the installing.

Part 2: How to use vCS Softphone PC

Login with Office 365

NOTE

If you want to login with Office 365, please contact us for assistance

1. Click the vCS icon outside the desktop. Enter your tenant domain. Then select Continue

NOTE

Just only enter the text before .123cs.vn. Example: your tenant is "abcdef.123cs.vn", just only enter "abcdef"


2. Select Login with O365 and enter you Microsoft account 

User login with Microsoft account

Click Accept to finish installing

Setting Windows Security Alert.


Login with another account 

1. Click the vCS icon outside the desktop. Enter your tenant domain. Then select Continue

NOTE

Just only enter the text before .123cs.vn. Example: your tenant is "abcdef.123cs.vn", just only enter "abcdef"

2. Enter email and password of your switchboard, then click Login.

The interface of vCS Softphone PC includes 2 main parts: 

  • Dialpad: Dial number to make an outgoing call 
  • Settings: Setting status and Log outHãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn