Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Yêu cầu

Bạn đã có tài khoản của Getfly và vCS


Nguyên lý hoạt động

Tất cả cuộc gọi ở tổng đài vCS sẽ được tự động đồng bộ ở Getfly

Hướng dẫn kết nối

I. Phần cấu hình trên hệ thống tổng đài vCS

      1. Đăng nhập vào trang quản trị.

      2. Trong phần Quản lý kết nối > Nhấp chọn Tích hợp Third-party

      3. Bật tích xanh như hình

      4. Điền các thông tin yêu cầu và lấy các thông tin cần điền vào hệ thống Getfly CRM:

Mẹo: URL của Getfly cung cấp sẽ có cấu trúc: {_}https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/vcs_init_ thay xxx bằng domain của khách hàng.

5. Nhấp Lưu để hoàn tất

II. Phần cấu hình trên hệ thống Getfly CRM

Các thông tin cấu hình trên hệ thống Getfly CRM:

Bổ sung tùy chọn sẽ gửi Click To Call lên App vCS hoặc Softphone & IP Phone


The integration between vCS and GetFly CRM

Requirement

Users already have a vCS and GetFly account

Instruction

Part 1: Configuration on vCS System

Step 1: Login to the admin page 

Step 2: In the Connection Management section, select Third-party Integration

Step 3: At the Third party connection list, select GetFly CRM and turn on the button to the right

Step 4: Fill in the information and get the information to fill in the Getfly CRM system

 Tip: GetFly's URL is {_}https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/vcs_init_ , users replace xxx with customer domain.

Step 5. Finally, click Save 

Part 2: Configuration on GetFly CRM System

Configuration information on Getfly CRM system

Adding the option "Sending Click To Call to App vCS or Softphone & IP Phone"


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn