Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tình huống:

Doanh nghiệp bạn có nhiều phòng ban và mỗi phòng ban đều có nhân viên phù hợp trực tổng đài. Việc định tuyến cuộc gọi đầu tiên đến phòng ban nào để giải quyết nhu cầu khách hàng có ảnh hưởng lớn đến sự đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ của bạn.
Hệ thống tương tác tự động IVR (Interactive Voice Response) như một bảng chỉ dẫn thông minh, hướng dẫn khách hàng lựa chọn nhánh giải quyết nhu cầu chính xác nhất, phù hợp với họ. Phần việc định tuyến cuộc gọi đến nhân viên nào giải quyết sẽ do tính năng ACD đảm nhiệm.


Bước 1: Truy cập vào trang quản trị và chọn Tùy chỉnh điều phối cuộc gọi (ACD) tại Quản lý tổng đài

Bước 2: Nhấp chọn nhóm Tất cả (mặc định) để bắt đầu tùy chỉnh điều phối cuộc gọi (ACD)

Mẹo:

Khách hàng có thể thêm nhiều nhóm điều phối cuộc gọi khác bằng cách nhấp Thêm mới. Sau đó khách hàng điền thông tin cần thêm mới theo nhu cầu riêng và tiến hành tùy chỉnh cài đặt cho nhóm điều phối cuộc gọi mới.

  • Phần Thông tin chung

Khách hàng thêm tên thành viên muốn bổ sung vào nhóm điều phối cuộc gọi mặc định

LƯU Ý

Khách hàng chỉ được thêm thông tin thành viên của nhóm điều phối cuộc gọi, những thông tin khác được cài đặt mặc định, không chỉnh sửa được.

  • Phần Điều phối cuộc gọi

Khách hàng tự điều chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp

LƯU Ý

  • Khách hàng không nên thêm quá nhiều thành viên vào nhóm vì sẽ không hoạt động hiệu quả

  • Khi khách hàng xóa tất cả nhân viên khỏi nhóm điều phối cuộc gọi, các cuộc gọi đến sẽ không có hiệu lực.

  • Ví dụ: Khách hàng có thể chọn nhiều nhân viên cho tùy chọn Lần đầu đổ chuông cho nhân viên, khi đó, vCS sẽ định tuyến cuộc gọi đầu tiên đến tất cả nhân viên được chọn

  • Khi cuộc gọi đến không kết nối được các thành viên trong nhóm sẽ được tự động chuyển qua nhóm tiếp theo. Trong trường hợp nhóm dự phòng vẫn không kết nối được, cuộc gọi sẽ tự động chấm dứt. Khách hàng có thể chọn lại chính nhóm đang tùy chỉnh.

Bài viết thông tin chi tiết về Điều phối cuộc gọi tự động (ACD) tại đây.

 https://vinadata.vn/vcs-chi-tiet-tinh-nang?detail=phan-phoi-cuoc-goi-tu-dong&article_id=679205


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn