Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Phần 1: Thêm mới thành viên
 • Phần 2: Xem thông tin thành viên
 • Phần 3: Chỉnh sửa thông tin thành viên
 • Phần 4: Xóa thông tin thành viên

Phần 1: Làm thế nào để thêm mới thành viên?

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Tại Danh bạ thành viên > Nhấp vào Quản lý thành viên
 3. Nhấp vào  > Điền đầy đủ thông tin của thành viên mới > Nhấp Lưu


LƯU Ý

Ở bước thêm mới thành viên, bạn chỉ mới nhập tài khoản đăng nhập và tên thành viên mới, thông tin khác như số điện thoại cá nhân, hạn mức sử dụng của thành viên bạn thiết lập tại phần chỉnh sửa thông tin thành viên


Phần 2: Làm thế nào để xem thông tin thành viên?

Nếu bạn muốn xem số điện thoại cá nhân, số điện thoại nội bộ, hạn mức sử dụng của từng thành viên, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị.
 2. Tại Danh bạ thành viên, nhấp vào Quản lý thành viên > Nhấp chọn thành viên muốn xem thông tin

 


Phần 3: Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin thành viên?

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Tại Danh bạ thành viên, nhấp vào Quản lý thành viên > Chọn thành viên muốn chỉnh sửa thông tin
 3. Nhấp vào và chỉnh sửa thông tin của thành viên > Nhấp 


Phần 4: Làm thế nào để xóa thông tin thành viên?

Nếu một thành viên nghỉ việc và bạn muốn xóa danh bạ thành viên đó, hãy làm theo hướng dẫn sau.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Tại Danh bạ thành viên > Nhấp vào Quản lý thành viên và chọn thành viên muốn chỉnh sửa thông tin
 3. Nhấp vào dấu mũi tên cạnh nút Sửa  > Chọn Xóa

 4. Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận xóa thông tin thành viên, nhấp vào Đồng ý để xác nhận xóa thành viên


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn