Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản trị?

Để truy cập được vào trang quản trị vCS, bạn cần thực hiện 2 bước

 • Bước 1: Đăng nhập vào VinaData Portal.
 • Bước 2: Đăng nhập vào trang quản trị vCS 


Bước 1: Đăng nhập vào VinaData Portal

 • Nhập thông tin địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấp Đăng nhập

 • Chọn sản phẩm vCS để đăng nhập vào tenant


Bước 2: Đăng nhập vào vCS

 • Sau khi nhấp chọn sản phẩm vCS trên My Portal, người dùng sẽ được chuyển đến trang https://sso.123cs.vn/tenant?source=vinadata để đăng nhập vào tenant. Nhập tên miền quản trị, sau đó nhấp Tiếp tục

 • Nhập tên email và password (trùng với password tài khoản VinaData), sau đó nhấp Đăng nhập

 • Nhấp chọn biểu tượng người dùng ở góc phải màn hình sau đó chọn Quản trị


How can I login to my admin page? 

To login to your admin page, you need to action 2 steps 

 • Step 1: Login to VinaData Portal.
 • Step 2: Login to your vCS page 


Step 1: Login to VinaData Portal

 • Fill in your email address and password > Then click Đăng nhập


 • Choose vCS to login to your account 


Step 2: Login to your vCS account

 • Fill in your email address and password (with VinaData account password) > Then click Login

 • Click the user icon in the right corner of the screen and then select Admin


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn