Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Phần 1: Trên điện thoại di động

 • Phần 2: Trên trang quản trị

 • Phần 3: Bổ sung


Phần 1: Trên điện thoại di động

Làm thế nào để tôi xem lại tất cả chỉ số thống kê ngay trên điện thoại di động?

Người dùng có thể xem ngay thống kê các cuộc gọi cá nhân (đối với người dùng là thành viên) hoặc thống kê của nhóm (đối với người dùng là quản trị viên)

Trường hợp 1: Người dùng là thành viên

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Chọn Cài đặt và chọn Thống kê cá nhân (Individual Statistics)
 3. Chọn ngày tháng cần xem thống kê

Trường hợp 2: Người dùng là quản trị

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Chọn Cài đặt và chọn Thống kê nhóm (Individual Statistics)
 3. Chọn ngày tháng cần xem thống kê

LƯU Ý

Hệ thống sẽ thống kê hai phần dữ liệu của cuộc gọi đến (Inbound) và cuộc gọi đi (Outbound).

 • Inbound gồm các phần thống kê chính:

Số lượng cuộc gọi vào (Inbound Calls), Thời gian trung bình một cuộc gọi (Average Handling Time), Tổng thời gian nhận cuộc gọi (Talk time), Số lượng cuộc gọi nhỡ (Missed Calls), (Service Level), Tỷ lệ bỏ qua cuộc gọi (Abandon Rate).

 • Outbound gồm các phần thống kê chính:

Số lượng cuộc gọi vào (Inbound Calls), Thời gian trung bình một cuộc gọi (Average Handling Time)

Người dùng muốn xem thống kê chi tiết về mục nào thì nhấn vào mục đó để thấy các báo cáo liên quan.

Calls: Thống kê tất cả cuộc gọi của tổng đài, bao gồm, cuộc gọi vào, cuộc gọi ra và cuộc gọi nhỡ.

 • Inbound calls: Số lượng cuộc gọi vào thành công
 • Average Handling Time: Thời gian trả lời cuộc gọi trung bình
 • Talk Time: Tổng thời gian đàm thoại
 • Missed Calls: Tổng số lượng cuộc gọi nhỡ
 • Service Level: Tỉ lệ phần trăm của số cuộc gọi bắt máy dưới 20s so với tổng số lượt tất cả cuộc gọi đến.

 • Abandon Rate: Tỉ lệ giữa tổng số cuộc gọi nhỡ so với tổng số lượng cuộc gọi đến
 • Outbound Calls: Tổng số lượng cuộc gọi ra thành công
 • Average Handling Time - out: Tổng số Talk Time / Outbound Calls

 • Day: Thống kê số liệu trong ngày hiện tại
 • Week: Thống kê số liệu trong tuần hiện tại
 • Month: Thống kê số liệu trong tháng hiện tại
 • Year: Thống kê số liệu trong năm hiện tại

Phần 2: Trên trang quản trị

Tôi muốn xem thông tin chi tiết các chỉ số thông kê (Bảng điều khiển – Dashboard) trên máy tính thì làm thế nào?

Bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc đơn giản là trưởng bộ phận, trưởng nhóm, bạn muốn theo dõi tình hình cũng như các chỉ số thông kê về số lượt giao dịch, số lượt trao đổi, số lượt khách hàng tiếp cận doanh nghiệp mình cũng như tình hình, năng suất làm việc của nhân viên nhằm có cái nhìn tổng thể hơn để hoạch định chiến lược phát triển. Bảng điều khiển (Dashboard) của vCS hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đó của bạn.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Nhấp chọn Dashboard ở phần đầu trang của trang quản trị

       3. Tổng quan Dashboard có 4 phần sau: Trao đổi, Yêu cầu, Giao dịch, Tổng đài. Muốn xem chi tiết thống kê của phần nào, nhấp Xem chi tiết.

Phần 3: Bổ sung

Nội dung chi tiết 4 phần báo cáo Dashboard

 • Trao đổi: Bạn có thể tùy chọn thời gian xem bảng điều khiển thích hợp, vCS chọn 4 mốc thời gian tiêu biểu nhất để bạn linh hoạt chọn lựa


 • Yêu cầu: Người dùng có thể chọn ngày theo nhu cầu để xem báo cáo, (Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày trước, 30 ngày trước)

 • Giao dịch:

Đây là bảng điều khiển thể hiện thông tin các giai đoạn giao dịch và báo cáo số liệu cụ thể về lợi nhuận. vCS cung cấp báo cáo dạng biểu đồ trực quan nhằm thể hiện số liệu một cách khoa học hơn

 • Tổng đài: Người dùng tùy chọn loại thời gian thống kê muốn xem báo cáo (Ngày, tuần, tháng, năm).


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/


Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn