Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

 • Trường hợp 1: Gọi cho khách hàng
 • Trường hợp 2: Gọi cho nhân viên
 • Trường hợp 3: Thực hiện cuộc gọi truyền thống bằng ứng dụng vCS

Trường hợp 1: Gọi cho khách hàng

Làm thế nào để gọi ra cho khách hàng?

Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng  ở ngoài màn hình điện thoại.

Cách 1

Vào Bàn phím và bấm số cần gọi, sau đó bấm chọn biểu tượng để thực hiện cuộc gọi

 


Cách 2

Vào Danh bạ, chọn Khách hàng, chọn tên Khách hàng cần liên lạc, sau đó bấm chọn biểu tượng  để thực hiện cuộc gọi

 


Trường hợp 2: Gọi cho nhân viên

Làm thế nào để tôi gọi cho nhân viên?

 • Nếu bạn muốn gọi cho nhân viên bằng số cá nhân của họ

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng   ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Vào Danh bạ, chọn tên thành viên muốn liên hệ và bấm biểu tượng  ở mục Cá nhân

Lưu ý: Đối với tài khoản dùng thử, bạn chỉ có thể thực hiện chức năng này trong hai ngày đầu tiên dùng thử tổng đài. Sau 2 ngày, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng gọi nội bộ.

 • Nếu bạn muốn gọi cho nhân viên bằng số nội bộ

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng  ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Vào Danh bạ, chọn tên thành viên muốn liên hệ và bấm biểu tượng ở mục Số nội bộ


Trường hợp 3: Thực hiện cuộc gọi truyền thống bằng ứng dụng vCS

Làm thế nào để thực hiện một cuộc gọi truyền thống thông qua ứng dụng vCS

 1. Mở danh bạ của điện thoại và chọn liên hệ muốn liên hệ
 2. Tại giao diện của danh bạ, nhấp giữ lâu biểu tượng vCS
 3. Khi hiện lên các lựa chọn, chọn phương pháp gọi qua vCS


How to make an outgoing call?

 • Case 1: Call to customers
 • Case 2: Call to agents
 • Case 3: Make a traditional call through vCS mobile app

Case 1: Call to customers

How to make an outgoing call to customers?

Click to the vCS mobile app icon on the home screen to open the app. 

Cách 1

Go to the Keypad and press the number to call, then press the icon  to make the call

 

Cách 2

Go to Contacts, select Customers, select Customer's name to contact, then click on the icon  to make a call


Case 2: Call to agents

How to make an outgoing call to agents?

 • If you want to call your agents by their personal phone number

 1. Click to the vCS mobile app icon  on the home screen to open the app. 
 2. At Contacts, choose the agent whom you want to call and click the icon  to make a call.

Note: For trial accounts, you can only use this function during the first two days of testing the switchboard. After 2 days, you can only make an internal call.

 • If you want to call your agents by local extension

 1. Click to the vCS mobile app icon  on the home screen to open the app. 
 2. At Contacts tab, choose the agent whom you want to call and click the icon  at Internal number tab


Case 3: Make a call through vCS mobile app 

How to make a call through vCS mobile app? 

 1. Go to the phone's contacts and choose the contact you want to call. 
 2. At the contact details, long click on vCS icon.
 3. Choose making a call through vCS app. 

 

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn