Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

 • Phần 1: Tải ứng dụng vCS
 • Phần 2: Thiết lập tùy chỉnh chung cho ứng dụng vCS

Phần 1: Tải ứng dụng vCS

Làm thế nào để tải và cài đặt ứng dụng vCS?

Để trải nghiệm sử dụng tổng đài vCS trên điện thoại di động, bạn hãy thực hiện theo các bước sau.

Hướng dẫn: Vào CH Play hoặc App Store, nhập từ khóa vCS (123CS) để tìm kiếm ứng dụng và tải về.

 


Phần 2: Thiết lập tùy chỉnh chung cho ứng dụng vCS

Làm thế nào để ứng dụng vCS hoạt động tốt nhất?

Bạn cần cho phép ứng dụng truy cập một số quyền để ứng dụng được chạy tốt nhất.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành iOS

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng  ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Trước khi đăng nhập tổng đài, hệ thống yêu cầu cho phép gửi thông báo ứng dụng đến bạn, nhấp Allow để tiếp tục đăng nhập.
 3. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tiếp tục yêu cầu quyền được truy cập Microphone (thực hiện chức năng nghe gọi), nhấn OK.


Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android

 1.  Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng  ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Bạn sẽ lần lượt nhận được các thông báo sau. Nhấp Allow để cho phép ứng dụng được truy cập một số quyền của điện thoại.


 • Part 1: Install vCS mobile app 
 • Part 2: Customize settings for vCS mobile app 

Part 1: Install vCS mobile app

How to install vCS mobile app?

To use vCS mobile app, please follow these steps. 

Instruction: Go to Play Store or App Store > Enter keywords vCS (123CS) > Download and install. 

 


Part 2: Customize settings for vCS mobile app 

How does vCS mobile app work best? 

You need to allow the application to access some certain permissions so that the application works best.

If you use iOS

 1. Click to vCS icon  on the home screen to open vCS mobile app. 
 2. Before logging in to the switchboard, the system requires permission to send notifications to you, click Allow to continue logging in.
 3. After successfully login, the system will continue to ask for accessing to the Microphone, press OK


If you use Android OS 

 1.  Click to vCS icon  on the home screen to open vCS mobile app. 
 2. You will in turn receive these following notifications. Click Allow at all to allow the application to access some phone permissions.Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn