Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Để đăng ký dùng thử tổng đài di động vCS, người dùng cần thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản VinaData

 • Truy cập trang vinadata.vn, sau đó click vào Đăng ký

 • Nhập địa chỉ email, sau đó nhấp Đăng ký

 • Một email thông báo kích hoạt tài khoản sẽ được gửi vào mail đăng ký. Người dùng kiểm tra hộp thư để lấy đường link kích hoạt tài khoản

 • Nhập Mật khẩuMã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, sau đó nhấp vào Đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản


Bước 2: Kích hoạt tài khoản vCS

 • Truy cập vinadata.vn, chọn Sản phẩm, chọn vCS  

 • Nhấp Dùng Thử Miễn Phí tại đầu trang

 • Nhấp chọn Tôi không phải là người máy, sau đó nhấp Tiếp tục 

 • Sau cùng, người dùng sẽ nhận được màn hình thông báo Đăng Ký Thành Công với thông tin tenant dùng thử của vCS.

Để đăng nhập tenant dùng thử vào lần sau, người dùng có thể truy cập trang quản trị tenant với link https://tentrangquantri.123cs.vn.


vCS - Free trial 

In order to register for free trial vCS, users need to do 2 steps:Step 1: Create a VinaData account 
 • Enter email address and then click Register • Email notification of account activation will be sent to the registered mail. The user checks the mailbox to get an account activation link.


 • Enter Password and OTP code which are sent to your registered phone number, then click Register to complete the process. 

Step 2: Active a vCS account 


 • Access to vinadata.vn > choose Products > Choose All Products > Choose vCS    • Click on Free trial 


 • Click I am not a robot, then click Continue


 • Finally, the user will receive a successful registration notification with the trial information of vCS.
To log on the trial tenant for the next time, users can access to the admin page with the link https://tentrangquantri.123cs.vn.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn