Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) Sau khi vServer đã được tạo thành công trên Portal, người dùng có thể kết nối vào từ xa vào vServer, hoặc thao tác trực tiếp với vServer bằng Console trên Portal. 

  • Kiểm tra trạng thái vServer
  • Kết nối đến vServer bằng Remote Desktop
  • Kết nối đến vServer bằng ConsoleKiểm tra trạng thái vServer

Bước 1: Sau khi được khởi tạo thành công từ Portal VNG Cloud , thông tin của vServer sẽ hiển thị trên Portal.

Nếu phần Status là Active, vServer đã sẵn sàng để sử dụng. 
Bước 2: Mỗi vServer mặc định sẽ có 2 IP: Private và Public. Sử dụng IP Public (61.28.231.103) để kết nối từ laptop/ desktop đến vServer.


Bước 3: Kiểm tra email, để có thông tin kết nối của vServer.

Như hình minh hoạ phía dưới, vServer sẽ được kết nối bằng các thông tin sau:

  • IP: 61.28.231.103
  • Port: 3490
  • Username: stackops
  • Kết nối Password đã được cung cấp.

Lưu ý: Thông tin này là bảo mật và chỉ được gởi cho email đã đăng kí.

VNG Cloud không thể can thiệp để phục hồi thông tin login của vServer (username/ passsword/ key) trong mọi tình huống.Kết nối đến vServer bằng Remote Desktop

Dùng Remote Desktop để kết nối Windows Cloud Servers.

Lưu ý: Nhập đúng những thông tin như đã hướng dẫn ở phần trên. Port Remote Desktop không phải là port mặc định. Kết nối đến vServer bằng Console

Bước 1: Chọn vServer và chọn Console, để xem màn hình access console của vServerBước 2: Tại màn hình Console, sử dụng UserName/ Password đã hướng dẫn ở phần trên để login vào vServerCác chủ đề liên quan