Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vServer có thể được tăng thêm hoặc giảm bớt cấu hình CPU/ RAM.

Với cấu hình nâng cấp (tăng thêm CPU, RAM) sẽ yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh.

Với cấu hình giảm bớt CPU/ RAM, sẽ được hoàn lại tiền vào số dư của tài khoản.

Lưu ý: server vServer cần phải khởi động lại trong quá trình thay đổi. 

Thay đổi vServer nhanh chóng chỉ trong 3 bước


Bước 1: Trên tab "Cloud Servers" , click chọn Server → button "Resize"
Bước 2: Kéo chọn resource mong muốn cần resize cho Server và click chọn CONFIRM để bắt đầu thực hiện 
Bước 3: click chọn button "CONFIRM" để hoàn tất quá trình resize Các chủ đề liên quan