Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mô hình trách nhiệm của VNG Cloud & Khách hàng.

Bên liên quanTrách nhiệm
VNG CloudVNG Cloud đảm bảo an toàn thông tin cơ sở hạ tầng chạy cho dịch vụ. Cơ sở hạ tầng bao gồm: phần cứng, nền tảng ứng dụng và kết nối mạng.
Khách hàngKhách hàng chịu trách nhiệm nội dụng truyền tải khi sử dụng dịch vụ
Khách hàng chịu trách nhiệm thiết lập các quyền giới hạn cho người dùng khi tham gia dịch vụ
Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập (login) và các thông tin quan trọng cần thiết để truy cập dịch vụ
Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thiết bị truy cập dịch vụ của mình bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm bảo mật cá nhân như phần mềm diệt virus, tường lửa
  • No labels