Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1: Truy cập trực tiếp vào đường dẫn https://register.vngcloud.vn/resetpwd hoặc https://my.vngcloud.vn sau đó chọn Quên mật khẩu?

Bước 2: Nhập thông tin Email bạn đã dùng để đăng ký và Mã bảo vệ. Sau đó nhấn Đặt lại mật khẩu.

Bạn sẽ nhận được thông báo như bên dưới.


Vui lòng kiểm tra lại email với tiêu đề VNG CLOUD - Đặt lại mật khẩuNhấn vào Liên kết này để đi đến Bước 3

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Ở phần Xác nhận OTP, vui lòng nhấn vào button Gửi OTP để nhận OTP thông qua email bạn đã đăng ký.

Sau đó, vui lòng kiểm tra lại email, bạn sẽ nhận được email với tiêu đề VNG CLOUD - OTP đặt lại mật khẩu. Sao chép mã OTP nhận được trong email và dán vào phần Xác nhận OTP

Sau khi hoàn tất đầy đủ thông tin, nhấn Đặt lại mật khẩu để hoàn tất. Bạn sẽ nhận thông báo đã đổi mật khẩu thành công và sẽ được chuyển hướng về trang Đăng nhập.

Cuối cùng, đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu bạn vừa đặt lại.


Cảm ơn !
  • No labels