Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ngữ cảnh


Bắt đầu với Google Cloud Platform (GCP)

 1. Tạo mới hoặc chọn dự án GCP có sẵn

Lưu ý

Nếu bạn không muốn giữ lại dữ liệu mà bạn tạo trong quá trình này, hãy tạo mới một dự án thay vì chọn một dự án hiện có. Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể xóa dự án đồng nghĩa các dữ liệu liên quan cũng sẽ bị xóa theo.

Truy cập trang chọn dự án GCP 

       2. Kiểm tra chắc chắn phần thanh toán (billing) đã được kích hoạt cho dự án GCP của bạn.

Xem hướng dẫn kích hoạt thanh toán (billing)

       3. Kích hoạt Cloud Text-to-Speech API.

Kích hoạt API

       4. Thiết lập lớp xác thực

 • Tại phần GCP Console, nhấp chọn Create service account key 
  Điều hướng đến trang Create service account key 
 • Từ danh sách Service account, nhấp chọn New service account
 • Tại trường Service account name, nhập tên.
 • Không chọn giá trị từ danh sách Role. Để truy cập dịch vụ này không nhất thiết bạn phải chọn Role
 • Nhấp Create. Sẽ có một lưu ý hiện ra, thông báo dịch vụ sẽ được khởi tạo mà không có Role.
 • Nhấp Create without role. Sau khi hoàn tất quá trình trên, một tập tin JSON có chưa mã khóa của bạn sẽ được tải xuống máy tính của bạn.


Thiết lập tại tài khoản vCS

 1. Truy cập trang quản trị vCS > Tại mục vCS > Quản lý kết nối > Nhấp chọn Tích hợp Third-party.
 2. Bật On phần tích hợp Google Cloud > Sao chép và dán nội dung file credential từ Google (định dạng *.json) vào khung dưới
 3. Nhấp Lưu để hoàn tất quá trình tích hợp.Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn


 • No labels